ساعت های شهری

محصولات

المان پسته- استان کرمان
المان گل
ساعت دوطرفه – شهر دابوشت
ساعت چهارطرفه – گذار زمان – عسلویه
ایستگاه تاکسی – ورزشگاه محمودآباد
ایستگاه اتوبوس
المان کشتی – میدان امام حسین ع – دزفول
المان یا قمر بنی هاشم
گذار زمان
یا ابا عبدالله

مبلمان شهری

ارتباط

نشانی:

آمل، کیلومتر 10 جاده محمود آباد، شهرک صنعتی تشبندان، لاله 2

تلفکس :44782270-011

موبایل : 09112202821 – 09332202821